Grøntavfall

Se Targo 3000 i produksjon kverning av hage -og parkavfall:

Se SuperScreener 3F stjernesikt i produksjon sikting kvernet grønt avfall:

Se SuperScreener 2F stjernesikt med vindsikt i produksjon sikting av grønt avall:

Neuenhauser Targo 3000 i kraftig Biopower utgave er godt egnet til kverning av grøntavfall til f.eks kompostering eller forbrenning. Neuenhauser SuperScreener stjernesikt sikter ut kvernet masse til de ulike fraksjoner.