Neuenhauser i produksjon

Neuenhauser sorteringsverk er beregnet på sortering av ulike typer masser f.eks aske, bark, flis, gips, glass, grus, grønt avfall, matjord, slagg, trevirke m.m.
Jord20181116124617
Bark20181116130606
Grøntavfall20181116131206
Kompost20181116132848
Matavfall20181116134747
Restavfall20181116135253
Stubber og røtter20181116135556
Trevirke og flis20181116135911