Neuenhauser stasjonær

Neuenhauser Umwelttechnik designer og produserer skreddersydde stasjonært anlegg i alle størrelser til for eks. kverning, sikting, blanding av biomasse, bark, kompost, gips, slagg, restavfall m.m.
  • Optimalisering eller utvidelse av eksisterende anlegg
  • Tilpasset kundens behov (prosess og plass)
  • Nytt anlegg

 

Neuenhauser produserer stasjonære stjerne- og disksikteverk samt stasjonære trommelsikter for de ulike utfordringene innen avfallshåndtering. I dialog med kunden velger vi det mest riktige løsningen for å sikte massen. Neuenhauser stasjonært anlegg er bygd i henhold til de høyeste kvalitetsstandardene, har godt servicetilgang og krever lite vedlikehold.

Stjernesikt
Stjernesikt er best egnet til sikting av avfall, grønt avfall, flis, bark og kompost.

Disksikt
Disksikt er egnet til sikting av overstørrelse fra hushold- og næringsavfall, kompost og ulike typer biomasse. Disksikter kombinerer effektivt gjennomstømning, selektivitet og er meget heavy-duty.

Trommelsikt
Trommelsikt er godt egnet for sikting av ulike typer kompost

Stasjonær separator
Den stasjonære separatoren er et ekstremt robust system for spesielt krevende oppgaver som slam og jord.

Skruemølle
Neuenhauser skruemølle er meget robust og godt egnet til kverning av f. eks. matavfall (poser), grønt avfall, gips, m.m

Nedenfor vises en utvalg av videoer med Neuenhauser stasjonær utstyr i drift med ulike typer masse.

Disksikt sikting av slagg

Stasjonært anlegg for kverning og sikting av gips

Stasjonært anlegg for kverning av grønt avfall

Skrue mølle kverning av biomasse

Skrue mølle kverning av gips