Velkommen til KSR Maskin AS

– fordi vi bryr oss!

KSR Maskin AS startet opp i 2013 og våre hovedområder er kvalitetssikring av steinprodukter i pukkproduksjon og på anlegg, samt salg og utleie av sorteringsverk, avfallskverner, utstyr til gjenvinningsbransjen og entreprenører.

Steinprøver

KSR Maskin skal være et førstevalg i innledende typeprøving og løpende kontroll for CE merking av steinprodukter. I tillegg kan vi tilby fasthetsprøving av herdnet betong. Vi besitter bred kompetanse, har kort responstid og har erfaring fra forskjellige vei -og jernbaneprosjekter.

Neuenhauser

KSR Maskin er i samarbeid med Fredheim Maskin forhandler for Neuenhauser sorteringsverk og kverner til behandling av biomasse, jord og avfall. Vi er dedikerte og innehar den kompetansen og erfaringen som kreves med sikting og kverning av ulike vanskelige typer (bio) masse og avfall. Vi er fleksible, har kort leveransetid på deler (deler på lager), er løsningsorienterte og støtter dere for å finne den beste løsningen til deres produksjon. Vi har også utleiemaskiner tilgjengelig.

Optisk båndvekt

H-Sensortechnik optisk båndvekt måler volumet av massen på bandet via elektro-optisk teknologi og overfører data trådløs via bluetooth til håndholdt PC og kan sendes via GSM-nettet direkte til kontoret. Vekten passer til alle typer masse og er meget nøyaktig.

McQuaid

McQuaid hammerbom for bruk av hydraulisk hammer ved stasjonære og mobile steinknusere. Kraftig bom med lang levetid, vi har mange i produksjon i Norge.