Sikteprøver og laboratorietjenester

I samarbeid mellom Fredheim Maskin AS og KSR Maskin AS har vi et laboratorium som driver spesielt med kvalitetssikring og analyser i sand, stein og pukkproduksjon. Laboratorium er sertifisert av Kontrollrådet som tilslagslaboratorium i klasse PI og AII.
 • Vi støtter produsenter med innledende typeprøving og løpende kontroll for CE merking av steinprodukter.
 • Vi støtter entreprenører med obligatoriske kontrollprøver som angitt i SVV Håndbok N200 eller Bane NOR teknisk regelverk.
 • Vi støtter produsenter med produksjons optimalisering til å få mest mulig verdi ut av knust masse.

 

Dette er noen av tjenestene vi utfører:

 • CE merking av masser i henhold til NS-EN 13242 / NS 3468 / NS-EN 12620 / NS-EN 13450
 • Sikteprøver (NS-EN 933-1)
 • Finstoffinnhold (NS-EN 933-1)
 • Flisighetsindeks (NS-EN 933-3)
 • Stenglighetsindeks (NS-EN 933-4)
 • Micro Deval (NS-EN 1097-1)
 • Los Angeles (NS-EN 1097-2)
 • Vanninnhold (NS-EN 1097-5)
 • Korndensitet (NS-EN 1097-6)
 • Mølletest (NS-EN 1097-9)
 • Slemmeanalyse (TG) 14-434
 • Fasthetsprøving av betong (NS-EN 12390-3)
 • Platebelastningstest / Benkelmansbjelke (R211 15.413)
 • Troxler (isotopmåler/tetthetsmåler) tetthetsmåling på bygge- /anleggsplass

Alle analyser blir utført i henhold til NS-EN 12620, 13242, 13043, 13450, 206 og NS 3468.

For ytterlige tester, ta gjerne kontakt.

Vi tilbyr også testutstyr!