Vindsikt – Aircut 1600

Se vindsikt Aircut 1600 i produksjon:

Aircut 1600 er en vindsikt som står med fordel i linje med en grovkvern, finkvern eller stjernesikt. Material fra transportbånd mates direkte på det 1600mm bredde innmatings- og akselerasjonsbånd i vindsiktens matertrakt.

Ved hjelp av luftstrømmen fra luftmunnstykket løftes lette fraksjon over separering strommelen og videre til utgåendetransportør, mens den tunge fraksjonen faller ned før eller på separasjonstrommelen og ned under vindsikten. Den tunge Fraksjonen kan samles opp i f. eks. container eller med bruk av en sidetransportør.

For å få best mulig seperasjon kan alle hovedfunksjoner justeres under drift (luftstrømhastighet, hastighet av separeringstrommelen, innmatingshastighet). Prosesskammeret har et stort vindu, slik at operatøren enkelt kan overvåke og justere parametere fra service plattformen.

Noen eksempler på de forskjellige bruksområde for Aircut 1600:

 • Stein fra bark eller flis;
 • Stein, betong, tegel, metall fra industri- og næringsavfall;
 • Stein og/ eller plast fra kompost;
 • Uforbrent material fra slagg;
 • Enkel justering av mer enn 10 hovedfunksjoner for best mulig seperasjon av forskjellige materialer (Bl. a. hastigheter på innmatingsbånd og separeringstrommelen, vinkel på innmatingsbånd, luftstrømhastighet, avstand mellom luftmunnstykke og separeringstrommelen, luftmunnstykke høyde og vinkel, luftmunnstykke åpning (manuelt);
 • Støttebein, separeringstrommelen, luftmunnstykke og innmatingsbånd justeres hydraulisk med bruk av en liten «on-board» hydraulikk pumpe;
 • Enkel å flytte med krokarm eller hjullaster;
 • Drivstoffbesparende elektrisk drift fra powerpacken eller annet strømkilde;
 • Kan utstyres med en ekstra vindsikt oppover utgående transportør (f. eks. til å skille ut plast);
 • Enkel servicetilgang til alle maskindeler og høybrukervennlighet;
 • Aircut 1600 egner seg godt i tog med Neuenhauser SuperScreener stjernesikt eller Targo 3000 saktegående grovkvern;