Jord

Sortering av jord, myrjord og matjord. For eks. 0/20, 20+.

Se SuperScreener 2F stjernesikt i produksjon sikting matjord:

SuperScreener stjernesikt lager kvalitetsjord med høy kapasitet. 7m lang stjernedekk med vinkeljustering åpner opp klumper og skiller ut massen som ingen annen maskin. Nesten ingen salgsmasse går tapt som overstørrelse.
ksrmaskin16. november 2018