Flipflowsikt – NH752

Se flipflowsikt NH752 i produksjon med våt subbus:

Se flipflowsikt NH752 på skid i produksjon sikting kompost 0/7:

 • 5m lang siktedekk for god sikting (1 deck eller 2 deck)
 • Fraksjoner utgående f. eks. 0-1 / 0-2 / 0-4mm
 • Sikt: 5080 x 1500mm
 • Vekt: 21tonn(kingpin), ca. 10tonn (kroklift)
 • Høy effektivitet og sorteringsytelse selv med svært små fraksjo f. eks. 0-2mm
 • Kontinuerlig drift uten behov for rensing
 • Innstillbar siktevinkel mellom 18° og 24° for perfekt tilpasning til forskjellige masser
 • Høy materialakselerasjon / Ekstrem høy G-tall 50G+ (vibrasjonssikt ca. 8G)
 • Lastkjennende hydraulikk, maskin kan kjøres på redusert turtall
 • Meget bruker -og vedlikeholdsvennlig maskin
 • Lett flyttet
 • Mange muligheter og alternativer