Flipflowsikt Combiflex 3

Se Neuenhauser flipflowsikt Combiflex 3F i produksjon:

Neuenhauser flipflowsikt Combiflex 3F er den ideelle løsning for sortering av fine og fuktige masser

 • Mater 7m³
 • Skrue i materkasse og oppgående innmatingstransportør for en jevnt innmating
 • Spaleck 2 deck sikt, 1.550 x 5.000mm 2Deck
 • På toppdeck valgfritt 3D sikt eller flipflowsikt
 • Bunndeck flipflowsikt
 • 2 Delt bunndeck med falltrinn til nedre deck for god utskilling og kapasitet
 • Vekt: 31tonn (hjul)
 • Gode resultater og kapasitet selv med svært små fraksjoner f. eks. 0-2mm.
 • Kontinuerlig drift uten behov for rensing
 • Innstillbar siktevinkel mellom 18° og 24° for perfekt tilpasning til forskjellige masser
 • Høy materialakselerasjon / Ekstrem høy G-tall 50G+ (vibrasjonssikt ca. 8G)
 • Lavt innmatingshøyde (3,2m)
 • God plass mellom topp- og bunndeck.
 • Meget bruker- og vedlikeholdsvennlig
 • Elektrisk eller hybrid drift