CE merking av steinprodukter på plass?

Har Dere CE merking av masser på plass?

Siden 1. januar 2014 har det vært krav i Norge om at omsetning av alle tilslags-materialer til byggverk skal ha CE-merking.  Kravet gjelder alle former for byggeråstoffer -og tilslagsmaterialer som omsettes til bruk i byggverk.  Dersom Steinbrudd/Grustak/Entreprenører innen utgangen av 2015 ikke tilfredsstiller kravene til CE merking, vil direktoratet for byggekvalitet kunne sette i verk sanksjoner overfor det enkelte uttak.

Vi kan støtte Dere med innledende typeprøving og løpende kontroll for CE merking av masser!

Ta gjerne kontakt for info eller tilbud!

gerjan@ksr-maskin.no

tlf. 95 98 44 37