Sikteprøver / Lab. tjenester

I samarbeid mellom Fredheim Maskin AS og KSR Maskin AS har vi et laboratoriet som driver spesielt med kvalitetssikring og analyser i sand, stein og pukkproduksjon.

Vi kan støtte Dere med innledende typeprøving og løpende kontroll for CE merking av steinprodukter.

Dette er noen av tjeneste vi utfører:Sieve test

 • Sikteprøver (NS-EN 933-1)
 • Finstoffinnhold (NS-EN 933-1)
 • Flisighetsindeks (NS-EN 933-3)
 • Stenglighetsindeks (NS-EN 933-4)
 • Micro Deval (NS-EN 1097-1)
 • Los Angeles (NS-EN 1097-2)
 • Vanninnhold (NS-EN 1097-5)
 • Korndensitet (NS-EN 1097-6)
 • Mølletest (NS-EN 1097-9)
 • Slemmeanalyse (TG) 14-434
 • Troxler (isotopmåler/tetthetsmåler) tetthetsmåling på bygge- /anleggsplass

Alle analyser blir utført i henhold til NS-EN 12620, 13242, 13043 og 13450.

For ytterlige tester, ta gjerne kontakt.

Vi tilby også test utstyr.