SensorTrackHSDPA

Dataoverføring med bruk av 3G-nettet til å levere realtime tilgang, overvåking og kontroll uavhengig av plassering.

Live-overvåking kan gjøres av programvaren «SensorManager-Desktop».