Neuenhauser

I samerbeid med Fredheim Maskin AS er vi forhandler for Neuenhauser-Umwelttechnik i Norge. Med over 25 år erfaring innen stjernsikter og trommelsikter er Neuenhauser-Umwelttechnik en velkjent og etablert leverandør av innovative maskiner med høy kvalitet. Neuenhauser-Umwelttechnik er en del av Neuenhauser Businessgroup som er et privat eid multisektoren gruppe i mekanisk industri. Neuenhauser Businessgroup ble grunnlagt i 1955 og omsatter ca. 450 millioner EUR och har ca. 2500 ansatte.

Neuenhauser-Umwelttechnik designer og produserer maskiner for å behandle et bredt spekter av materialer som for eksempel organisk og grønt avfall, gipsplater avfall, nærings -og hushold avfall samt bark, jord, flis, kompost, kull, slagg og torv. Opprette kundefordeler er Neuenhausers primære betydning. Når dere utformer deres produkter fokuset er på en lett-å-bruk, problem-fri og vedlikehold vennlig bruk. Den kontinuerlige dialog med kunder og omfattende testing er nøkkelen for påliteligheten av Neuenhauser maskiner.