McQuaid

McQuaid er en bom som er spesialkonstruert og beregnet for bruk av hydr. hammere ved stasjonære og mobile steinknusere. Dette for å øke sikkerheten og unngå lange driftstop ved «heng» i knuseren. Tidligere bruk av spett, gravemaskintann etc kan nå                           unngås. McQuaid hammerbommene er egnet krevende Norske forhold og mange er i produksjon i Norge.