Jord

Sortering av jord og myrjord. For eks. 0/20, 20+.